Immobiliària OCEÀNIC

proveïdors de somnis

 BUSCAR IMMOBLES

Qui Som

L’IMMOBILIÀRIA OCEÀNIC va néixer a l’ any 1997 a la parròquia de la Massana , Principat d’Andorra, amb l’ objectiu d’introduir-se al mercat immobiliari Andorrà on va començar a oferir serveis.,Durant els anys de la “bombolla Immobiliària”, Oceànic va operar a l’exterior amb sucursals pròpies del mateix grup a països estrangers com Espanya, EE.UU, República Dominicana, Cap Verd, agafant experiència i coneixements immobiliaris internacionals.

OCEÀNIC és un grup familiar on oferim tot tipus de serveis i gestions immobiliàries, donant un tracte adaptat i personalitzat al gust i les necessitats dels nostres clients.

Serveis

IMMOBILIÀRIA OCEÀNIC ofereix un ventall de serveis adaptats a les necessitats dels nostres clients a la fi de facilitar totes aquelles gestions derivades de l’ampli món Immobiliari.

Compra i venda d'immobles
Lloguers de tot tipus
Gestió de lloguers
Administració de patrimonis
Taxacions immobiliàries
Gestoria pròpia
Assessorament de projectes
Servei integral de reformes

Andorra

Permís de residència

Hi ha dues possibilitats d’adquirir la residència a Andorra:

RESIDÈNCIA PASSIVA (permís de residència sense permís de treball).
RESIDÈNCIA ACTIVA (permís de residència amb permís de treball).

Condicions necessàries per formalitzar la sol · licitud de RESIDÈNCIA PASSIVA:

Pot ser resident sense activitat lucrativa al Principat d’Andorra tota persona física que no tingui la nacionalitat andorrana i que estableixi la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural sense exercir-hi cap activitat laboral o professional, si bé el resident pot desenvolupar les activitats necessàries per la gestió del seu propi patrimoni i les funcions que li corresponguin com a administrador de les entitats en el capital o en els fons propis de les quals tingui una participació igual o superior al 50% i sempre que el càrrec d’administrador no sigui remunerat.

Requisits per a l'obtenció d’un permís de residència passiva

- Ser major d’edat o menor emancipat i no estar incapacitat
- Acreditació del mitjans econòmics suficients establerts reglamentàriament
- Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per la persona sol·licitant i per a les persones al seu càrrec
- Demostrar documentalment ésser propietari o llogater d’un habitatge
- Compromís per escrit de fixar la residència principal i efectiva al Principat d’Andorra  i de mantenir en vigor el contracte d’assegurança
- Inversió d’almenys 400.000€ en alguna de les tipologies d’actius que s’indiquen a continuació:

   a) Béns immobles situats a Andorra        
   b) Participacions en el capital social o en fons propis d’entitats residents a Andorra
   c) Instruments de deute emesos per entitats residents a Andorra
   d) Instruments de deute emesos per qualsevol Administració Pública d’Andorra          
   e) Dipòsits no remunerats en l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)

- Fer efectiu i dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) l’import de 50.000€ no remunerats, més 10.000€ per cadascuna de les persones al seu càrrec
- Compromís per escrit de fer efectiva la inversió mínima de 400.000€ en un termini màxim de 6 mesos.

Per què crear una empresa a Andorra ?

Des del 2012, el país s’ha transformat i ara ja està obert al 100% a la inversió estrangera. 

Models d’empreses que es poden crear:

- Societat limitada – sl: capital  3.000 €
- Societat anònima – sa : capital 60.000 €

Avantatges

- Màxim del 10% d’impost de societats sobre beneficis
- 2% d’impost de societats per a les empreses que desenvolupen activitats com :
   comerç internacional
   gestió internacional d’intangibles (cànons)
   inversió i finançament internacional
- Certs hòldings estan exempts d’impostos de societats
- IVA més baix d’europa, del 4,5%
- Taxes anuals (comú, govern…) molt reduïdes – uns 500 €
- Cotitzacions socials al voltant del 14 %

Altres avantatges

- Despeses laborals: càrrec de la seguretat social del 14 %
- Salaris: salari mitjà inferior al 30 % en relació amb espanya o frança
- Cost dels lloguers baix
- Sistema sanitari amb un equip mèdic altament qualificat – acords extraterritorials
- Infraestructures modernes

Contactar

Demani'ns el que busca. Nosaltres buscarem per vosté.

Enviant missatge...
Adreça:
Avda. Sant Antoni, s/n. Edifici Trini, baixos.
AD400 La Massana
Principat d'Andorra
Telèfon:
(+376) 738 000
Email:
info@oceanic.ad